Alternative Film Video 2018 - Propozicije

TEMA

Kolektiv (lat. collectivum) je zbirna imenica koja u formi jednine označava mnoštvo individualnosti, odnosno, skup ljudi povezanih zajedničkim radom i interesima. Kolektivna nastojanja u doba modernizma u formi kolektivizacije umetničkih uloga, funkcija i ličnosti bila su prvi pravi pokušaj da se razvije održiva alternativa potrošačkom društvenom životu. Ti kolektivni glasovi i govor u ime nacije, klase ili čovečanstva imali su jedan cilj - uobličiti neku vrstu grupnog postojanja i izbrisati međe između subjekta i subjektivnosti, umanjiti ulogu individualnog autora i istaći sinergiju ukupnosti svih sastavnih delova. Od umetničkih grupa preko kino-klubova do neoavangardnih pokreta, kolektivizam posle Drugog svetskog rata obeležava pomak u praksi umetnika s usmerenosti na umetnost kao institucije ka aktivnom uplitanju u oblast masovne kulture. Ideal kolektivizma više nije bio da se ostvari u društvenom planu već u okviru kulturne razmene. Težnje kolektivizma više ne počivaju na iznalaženju jedinstvenog avangardnog predstavnika društvenog napora već su se oblikovale u izmešteni i promenljivi identitet. Nesumnjivo najznačajnije svojstvo fenomena kolektiv jeste što uvek iznova pokreće pitanja širih društvenih i privrednih uslova proizvodnje koji su uvek kolektivni bez obzira na spoljnu pojavu, čime kolektivizam pokazuje sposobnost da povezuje prošlost i sadašnjost.

Šta podrazumevamo pod kolektivom danas, u osvitu novog istorijskog doba čiji su označitelji tehnološki i informatički imperativ, globalna umreženost i olakšana komunikacija, ekološka katastrofa, masovne migracije, „nevidljiva“ ratna područja, narastajuće klasno i rasno raslojavanje? Da li kolektivizam danas predstavlja samo nostalgično kolektivno sećanje na kolektivni događaj pobune kao što je onaj ’68 ili decentarlizovano kolektivno delovanje koje se širi svim sredstvima: pričom, glasinama, privremenim i povremenim društvenim pokretima, masovnim medijima, Internetom? Da li su forme današnjeg kolektivizma - od neformalno umrežene zajednice tehnološki obrazovanih umetnika i političkih aktivista, kolektivizma javnog mnjenja, kolektivizma kulture masovne potrošnje, preduzetničkog kolektivizma velikih kompanija do mnoštva koje čine kreativni radnici, lokalni aktivisti i borci za zaštitu životne sredine, gradski baštovani ili oni koji se bave kućnim poslovima, majke - izrazi i posledice kolektivnog nastojanja ili samo potreba za vrstom kolektivnog identiteta i iskustvom kolektivnog tela? Na posletku, šta bi bila ideja kolektiva u savremenom kontekstu - predstavljačka vizija budućeg društvenog ideala kroz jezik distopije/utopije ili bavljenje društvenim životom kao proizvodnjom i sredstvom izražavanja?

Tražimo radove koji se fenomenom kolektiva i njegovim manifestacijama bave kritički i na refleksivan način, produkcijski i dekonstrukcijski, radove koji predstavljaju kolektivno proizvedenu sliku* i/ili intervenišu u sliku kolektiva, istovremeno preispitujući društvene, kulturne i političke narative u kojima fenomen kolektiva učestvuje i predstavljajući drugačiji uvid u dosadašnje audio-vizuelne i proizvodne kodove kolektivizma.

PRAVILA

Inovativni, eksperimentalni, istraživački, avangardni, lični i politički, filmovi i video radovi mogu biti prijavljeni za takmičarski program. Prihvataju se jednokanalni filmovi i video radovi u trajanju do 20 minuta. Radovi koji nisu na engleskom jeziku moraju sadržati engleski prevod.

FORMATI ZA PRIKAZIVANJE: 16mm, 35mm, digitalni fajlovi, Blu-ray, DVD.

ALTERNATIVE FILM/VIDEO EXTENDED

Radovi koji učestvuju na Festivalu postaju deo ALTERNATIVE FILM ARHIVA i tako bivaju dostupni za istraživački rad u okviru rada Arhiva i na prezentacijama Festivala u Srbiji i na međunarodnim događajima (uz pristanak autora). Radovi koji budu ušli na Listu značajnih ostvarenja, biće prikazivani na nekomercijalnim projekcijama u zemlji i inostranstvu kao promocija festivala.

ALTERNATIVE FILM/VIDEO je međunarodni festival alternativnog filma i videa osnovan 1982. godine. Kao mesto susreta autora, teoretičara, kritičara i publike, Festival želi da zabeleži, teorijski definiše kretanja, ukaže na istinske vrednosti i podstakne nove stvaralačke mogućnosti u oblasti vizelnih medija. Ideja “Altenativa” počiva na radu koji se opire olakoj kategorizaciji i dominantnim komercijalnim i estetskim trendovima. Festival pruža uvid u trenutno stanje novog filma i videa u regionu i u svetu. Osnivač i organizator festivala je Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad.

* Serž Dane razlikuje istinsku, složenu umetnost slike (slikarstvo, kinematografija) od ravnodušnog beleženja audiovizualnog (TV, oglašavanje u svim oblicima, digitalni mediji).