Akademski filmski centar
ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2014
Festival Novog Filma i Videa

9 – 13. decembar 2014.

LISTA ZNAČAJNIH OSTVARENJA FESTIVALA

Žiri u sastavu Karpo Godina (Slovenija), Sebestyén Kodolányi (Madjarska) i Milutin Petrović na Listu značajnih ostvarenja Festivala uvrstio je sledeće filmove (prema abecednom redosledu):

A.D.A.M., Vladislav Knežević. Hrvatska
Dobro osmišljen koncept koji podržava visoko estetizovanu fotografiju.

Friedrichsfelde Ost, Milica Jovčić & Nenad Ćosić, Srbija / Hrvatska
Ekspresivna, čista kinematografska priča sa malom atraktivnom „smetnjom“.

Inversion, Linda Fenstermaker, Сједињене Америчке Државе
Devojka sa bolexom. Autoportret pun iskrenosti.

Rettungsgriffe / Rescue Grips, Nina Kreuzinger, Austrija
Najbolji film od odbačenih arhivskih materijala koji reprezentuje sve filmove sa festivala iz te kategorije.

Spin Off, Izvanredni Bob, Slovenija
Veselo poigravanje sa mogućnostima savremenih malih kamera i njihovim širokougaonim objektivima.
(ovom filmu se dodeljuje i nagrada „Ivan Kaljević“, u znak sećanja na prerano preminulog autora avangardnih i alternativnih filmova Ivana Kaljevića)

Time Gap, Cláudia Cárdenas & Rafael Schlichting, Brazil
Probudio je ljubav i nostalgiju ka „dobrom starom filmu“.