Alternative Film/Video 2005
LISTA ZNAČAJNIH OSTVARENJA

 

 

LISTA ZNAČAJNIH OSTVARENJA Festivala novog filma i videa autora iz regiona bivše Jugoslavije ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2005

 

Po odluci žirija Festivala novog filma i videa autora iz regiona bivše Jugoslavije ALTERNATIV FILM/VIDEO 2005., u sastavu: Biljana Tanurovska, Jovan Jovanović, Ron Sluik, na Listu značajnih ostvarenja Festivala ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2005 svrstani su (prema abecednom redu naslova):

 

 

 

FROM BLACK TO WHITE INSIDE, Vujkov Nataša, SCG, 2:47

KANON, Aleksandar Muharemović, Hrvatska, 2:00

KOYAA, Kolja Saksida, Slovenija, 6:25

POSLE RATA, Srđan Keča, SCG, 47:00

X21, Rašid/Kosmoplovci, SCG, 11:00

 

Lični izbor / Personal choice by Jovan Jovanović

CESAR FRANCK– WOLF VOSTELL, Tomislav Gotovac a.k.a Antonio Lauer, Hrvatska, 19:00

MISERE, Gabrijel Savić Ra, SCG, 8:00

 

Lični izbor / Personal choice by Biljana Tanurovska & Ron Sluik

ENDGAME, Goran Micevski, SCG, 5:00

 

 

Nagrada autorima ovih ostvarenja, prema propozicijama Festivala, jeste pravo da realizuju svoj film u okviru produkcije Akademskog Filmskog Centra (AFC), uz korišćenje produkcuonih uslova i opreme AFC-a kao i smeštaj i ishranu u Studentskom gradu u Beogradu u trajanju do jednog meseca u toku naredne godine i objavljivanje njihovog nagrađenog rada na nekomercijalnom DVD izdanju ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2005.

 

 

U Beogradu, 11. decembra 2005.