Alternative film/video 2008 – Sećanja/Memory

 

Festival novog filma i videa/Festival of New Film and Video

Akademski kino klub/Akademski filmski centar

Dom kulture “Studentski grad”/”Students’ City” Cultural Center

alternative@dksg.co.yu

www.alternativefilmvideo.org

 

Miodrag Milošević – direktor Festivala/Festival Director

Aleksandra Sekulić – urednik programa/Program Director

Jelena Vesić, Danijela Purešević, Zoran Saveski, Boško Prostran,
Miodrag Milošević, Aleksandra Sekulić – Savet festivala

Danijela Purešević, Miodrag Milošević, Athanasia Panagea, Greg de Cuir – Selekciona komisija/Selection Committee

Žiri festivala/The jury: Martijn Veldhoen, Marina Kožul, Srđan Keča

Athanasia Panagea, Marko Cvetković, Nebojša Petrović – koordinatori Festivala/ Festival Coordinators

Mara Prohaska Marković – PR, marketing

Metaklinika– dizajn štampanog materijala i video klip/Design and Video Clip

Ivica Đorđević – tehnički kcoordinator/Technical Coordinator

Bojan Radanov, Isabel Herling, Marina Marković – članovi organizacionog tima festivala/
Members of the Festival Team

 

 

Dom kulture “Studentski grad”/”Students’City” Cultural Center

Bulevar Zorana Đinđića 179

11 070 Novi Beograd

www.dksg.co.yu, tel: +381 11 2691 442, fax: +381 11 3193889

Miodrag Milošević – director/Director

Duško Joksimović – tehnička realizacija/Technical Realization

Ana Polić - administracija/Administration

 

Festival pomogli/Festival supported by:

Ministarstvo kulture Republike Srbije/ Ministry of Culture of Republic of Serbia

Sekretarijat za kulturu Uprave grada Beograda/Secretariat for Culture of the Belgrade Municipality

Studentski centar

 

Festival medijski pomogli/Media partners:

Danas

TRIP

Singidunum Weekly

TV Studentski grad

www.seecult.org

Beoskop

Masel Group