Alternative Film/Video 2003
IMPRESSUM

Alternative film - video 2003
Festival alternativnog filma i videa ex Jugoslavije

Akademski filmski centar
Dom kulture “Studentski grad”
Miodrag Miloševic, direktor Festivala
Danijela Pureševic, program direktor
Boško Prostran, koordinator programa
Nemanja Babic, tehnicka podrška

Spot festivala: Verica Patrnogic
Muzika u spotu: DJ Flip
Dizajn plakata: Jakša Vlahovic

Dom kulture “Studentski grad”
Bulevar AVNOJ-a 179, 11000 Novi Beograd
www.dksg.co.yu, + 381 11 2691442
Ivko R. Šešic, direktor
Miodrag Miloševic, glavni i odgovorni urednik
Tamara Mitrovic, mediji
Duško Joksimovic, organizator
Ljubomir Tomanovic, web i tehnicka podrška
Dragan Radlovic, tehnika

Festival pomoglo
Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije

Festival medijski pomogli
Radio B92
Art TV
Index radio
Cross radio
Diogen Radio
alloy


amigo


art session 2


autoportret


azonpih


bojana romic


borba